Midlothian Advertiser “Gordon hopes to tower over Glasgow”